kallas
Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας KALLAS INC.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Eιδικά Στοιχεία-Πληροφορίες

Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «KALLAS INCORPORATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «KALLAS INC» ( «Εταιρεία«, «εμείς«, «μας» ή «εμείς«).


Δραστηριότητα της Εταιρείας: Εισαγωγή και εμπορία Πρώτων Υλών και Τροφίμων
Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Φιλίππου Δαμιανού 13, 136 71, Αχαρνές
E-mailinfo@kallasinc.com
Αριθμός τηλεφώνου για παραγγελίες: 2102401830-1-2
Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000328001000
ΑΦΜ Εταιρείας: 094091600
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Eφαρμογή των Όρων Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας, διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης («Όροι«). Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής. Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευση σας, όπως προκύπτει από τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και ε εθνικούς νόμους, κανόνες, κανονισμούς, οδηγίες, κανονιστικές απαιτήσεις, κώδικες συμπεριφοράς ("Εφαρμοστέοι Νόμοι").

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ως χρήστης / επισκέπτης (εφεξής "Χρήστης"), διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους του παρόντος, τότε παρακαλείστε να μην έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους όπως περιγράφονται εδώ.

3. Άλλες εφαρμοστέες Πολιτικές

Οι παρόντες Όροι Χρήσης κάνουν αναφορά στους ακόλουθους συμπληρωματικούς όρους, οι οποίοι επίσης εφαρμόζονται κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. 

  1. Πολιτική Απορρήτου
  2. Πολιτική Cookies

4. Παροχή Πληροφοριών και Προϊόντων

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας ενημερώνονται για τα προϊόντα της Εταιρείας και ενδέχεται να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για πρόσθετες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλοντας email.
Επίσης, οι Χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια / αιτήματά τους για προϊόντα της Εταιρείας στο σχετικό πεδίο (φόρμα επικοινωνίας).

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που υποβάλλονται από τους επισκέπτες της αποκλειστικά με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων των παρόντων Όρων.

Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και των χαρακτηριστικών των προϊόντων στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των προδιαγραφών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συνέβησαν εκ παραδρομής ή λόγω αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

5. Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ , ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Η ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή έλλειψη επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας.
Επιπλέον, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των  προϊόντων που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα / υπηρεσίες ή / και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους.
Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους. Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης εφαρμόζεται μόνο για την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

6. Υποχρεώσεις Χρηστών

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών ( «Περιεχόμενα»), εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Συμφωνείτε να μην συλλέξετε και / ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε περιγραφές προϊόντων, εικόνες, καταχωρίσεις ή τιμές της Ιστοσελίδας πέραν της δικής σας προσωπικής μη εμπορικής χρήση ή για να παραγγείλετε ένα προϊόν της Εταιρείας μας.
Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους, και να μην προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδα ή την χαμηλή απόδοση της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.
 

7. Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα

Το λογότυπό μας και άλλα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Eταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.


8. Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου

Ο χρήστης και η Εταιρεία συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) και των εφαρμοστικών εθνικών νόμων και κανονισμών («Νόμοι περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στους Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (όπως ορίζεται στους Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) κατά την παροχή των υπηρεσιών. Όταν η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας.
Κάντε κλικ στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στην Πολιτική Cookies εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα.
 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους ή την χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.
 

10. Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων  περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

11. Αυτοτέλεια

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακυρωσία δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων.
 

12. Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:


Με αλληλογραφία: Φιλίππου Δαμιανού 13, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα

E-mail: info@kallasinc.com
 
Τηλέφωνο: +302102401830

Εναλλακτικά, πηγαίνετε στο https://www.kallasinc.com/ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στο επάνω μέρος της σελίδας.